އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

2 years ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

2 years ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

2 years ago

ވާހަކަ

ނޭޕާލްއަތުންވެސް ރާއްޖެވީ ބަލި

1 year ago

އިބްރާހިމް ފައުޒީ

އަވެއްޓެރި ނޭޕާލްގައި މިހާރު ކުރިއަސްދާ 13 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ނޭޕާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުންވެސް ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެއެވެ. މިމެޗް ރާއްޖެ ބަލިވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިމެޗްގައި ނޭޕާލުންވަނީ މޮޅުކުޅުމެއްދައްކާ ސަޕޯޓަރުން ހިތްހަމަޖައްސާދީފައެވެ. މިމެޖުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހާ ލީޑްނެގީ ރާއްޖެއިންނެވެ. މި ގޯލް ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބްކުރީ އިބްރާހީމް މަހުދީ ޙުސައިން (ފޭދޫ އިއްބެ) އެވެ. ނަމަވެސް މުޅިމެޗްގައި މޮޅުކުޅުމެއްދެއްކި ނޭޕާލުވަނީ އުންމީދު ކަނޑާނުލާ މަސައްކަތް ކޮށް ފުރަތަމަހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. ދެވަނަހާފުގައި އިތުރު ލަނޑެއްޖަހާ ނޭޕާލްވަނީ ނަތީޖާ 1-2 އަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. މިމެޗްނިމިގެން ގޮސްފައިވަނީ ނަތީޖާއިންނެވެ. މިމެޗުން ބަލިވުމުން ރާއްޖެވަނީ ރާއްޖެވަނީ މުބާރާތުން އަލްވަދާއު ކިޔަންޖެހިފައެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު