އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

2 years ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

2 years ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

2 years ago

ވާހަކަ

"ނީލްވިލާ" ނަމަކަށް ކިޔާ ބޯޓެއް ދިޔަވެއްޖެ

1 year ago

ހުސެއިން އަރުބާން ފައްވާޒް

 "ނީލްވިލާ" ނަމަކަށް ކިޔާ ބޯޓެއް ދިޔަވެއްޖެއެވެ.


14މީހުންނާއިއެކު ދިޔަވި މިބޯޓު މިކަން އެމްއެންޑީއެފްއަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ 13:52 ގައެވެ.


މިބޯޓް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ މާލެއިން ފުރާގެން ޅ.އަތޮޅަށެވެ.


ވ.ވާޓަރު ބޭރުން ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ މިބޯޓު ދިޔަވާކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބިގެން އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޯސްޓް ގާޑް އިން ދަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރު ކޮށްދެމުންނެވެ.


ބޯޓް ދިޔަ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ ސިފައިން ދަނީ ޕަންޕު ބޭނުން ކުރަމުން ކަމަށާއި މިވަގުތު ސިފައިން ތިބީ އެބޯޓުގައި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މީޑިޔާއަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު