އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

2 years ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

2 years ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

2 years ago

ވާހަކަ

ރާއްޖެއަށް އިޓަލީގެ ބްލޫޕަނޯރަމާގެ ދަތުރުތަށް ފަށަނީ

1 year ago

ހައްވާ އާޒިމާ

ރާއްޖެއަށް އިޓަލީ އެއާރލައިނެއް ކަމުގައިވާ ބްލޫޕަނޯރަމާގެ ދަތުރުތަށް މާދަމާ ފަށާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާރޕޯޓް ކޮންޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން ބުނެފިއެވެ.


އެމްއޭސީއެލް އިން ބްލޫޕަނޯރަމާގެ ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން މާދަމާ ހެނދުނު ވެލާނާ އިންޓާޝޭނަލް އެއާރޕޯޓްގައި ޚާއްސް ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެ އެއާރލައިން އާ ބެހޭގޮތުން މިކުންފުނިން އަދި އިތުރު މައުލޫމާތެއް ނުދެއެވެ.


އިޓަލީގެ ބްލޫޕަނޯރަމާ ގެ ފްލައިޓްތަށް ރާއްޖެ އަންނަ މީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މި ފްލައިޓަކީ އިޓަލީގެ ފިއުމިޗީނޯގައި ހެޑްކުއާރޓާސް ހުންނަ ޔޫރަޕުގެ އެތެރޭގައި ދަތުރުކުރާ ލޯކޮސްޓް ފްލައިޓެކެވެ.


އިޓަލީ ވިލާތުން މިހާރުވެސް ރާއްޖެ އަށް ދެ އެއާލައިންއަކުން ދަނީ ދަތުރު ކުރަމުނެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު