އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

2 years ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

2 years ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

2 years ago

ވާހަކަ

ރާޢްޖެ ސީރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗް ސީރިއާ ކާމިޔާބު ކޮށްފި

1 week ago

އިބްރާހިމް ޢަލީ

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕުގެ ޖޮއިންޓް ކޮލިފިކޭޝަނުގައި ސީރިއާއި ދިވެހިރާޢްޖެ މިއަދު ކުޅުނު މެޗް ސީރިއާ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. 

މިމެޗް ސީރިއާ ކާމިޔާބުކުރު 04 ކަނޑު 0 ލަޑުންނެވެ.  މިމެޗްގައި ސީރިޔާ ޖެހި 4 ލަނޑުގެ ތެރެއިން 3 ލަނޑު އެއީ ލިބުނު ޕެނެލްޓީތަކުން ކާމިޔާބު ކުރި ލަނޑުތަކެކެވެ. 

މި މެޗުން ހޯދި މޮޅާއެކު ސީރިއާއިން ވަނީ ގްރޫޕް އޭގެ އެއްވަނައިގައި އަށް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގާފައެވެ. އެގޮތުން ގްރޫޕުގެ އެއްވަނައިގައި ސީރިއާ އޮތީ ހަ މެޗުން 18 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް ޗައިނާއަށް ފަސް މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 10 ޕޮއިންޓެވެ. ތިންވަނައިގައި އޮތް ފިލިޕީންސަށް ފަސް މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އޮތީ ހަ މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ހަތަރުވަނައިގައެވެ. އަދި ފުލުގައި އޮތީ ފަސް މެޗު ކުޅެގެން ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައިނުވާ ގުއާމެވެ.ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު