އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

2 years ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

2 years ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

2 years ago

ވާހަކަ

އެމެރިކާގެ ފޮރިންސެކްރެޓަރީގެ ދަތުރާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ-ހުޅުލެ ބަހުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލަނީ

4 months ago

އިބްރާހިމް ޢަލީ

އެމެރިކާގެ ފޮރިންސެކްރެޓަރީ މިއަދު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވުމަށ ްހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރު ފުޅާިއ ގުޅިގެން  ހުޅުމާލެއާއި ހުޅުލެއާ ދޭތެރޭ ކުރަމުން އަންނަ ދަތުރުތައް މިއަދުގެ 12:30 އިން ފެށިގެން 14:00 އަށް މެދުކަނޑާލަން އެމްޓީސީސީއިން ނިންމައިފިއެވެ.


މިިކަމާއި ގުޅިގެން އެމްޓީސީސީން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ ވަގުތުތަކުގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނީ އެމެރިކާގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅާއި ގުޅިގެންނެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު