އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

2 years ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

2 years ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

2 years ago

ވާހަކަ

ފުރާންސްގެ ޓީޗަރެއްގެ ބޯ ބުރިކޮށްލި ހަމަލާ، މުސްލިމް ވޯލްޑް ލީގުން ކުއްވެރިކޮށްފި

4 months ago

އިބްރާހިމް ޢަލީ

ފުރާންސްގެ  ޓީޗަރަކަށް ހަމަލާދީ އޭނާގެ ބޯ ބުރިކޮށްލި ހަމަލާ، މުސްލިމް ވޯލްޑް ލީގުގެ ލީޑަރު ޝެއިޙް މުހައްމަދު ބިން އަބްދުލް ކާރިމް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުއްވެރިކުރައްވައިފިއެވެ.

ފްރާންސްގެ ޕެރިހިގުއި މީހަކު ހަމަލާދީ އޭނާގެ ކަރު ބުރިކޮށްލާފައި ވަނީ ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ކުޑައިމީސްކޮށް ކާޓޫނެއް ކުރަހާ، ކުލާހުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދެއްކި މައްސަލާގައި ކަމަށް ފަރަންސޭސްވިލާތުގެ ފުލުހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހިނގި މިހާދިސާގައި ހަމަލާދީ ކަރު ބުރިކޮށްލާފައިވަނީ އުމުރުން 47 އަހަރުގެ ސެމުއެލް ޕެޓީ ނަމަކަށް ކިޔާމީހެއްގެއެވެ.

 ފްރާންސްގެ ޕެރިހިގުއި މީހަކު ހަމަލާދީ އޭނާގެ ކަރު ބުރިކޮށްލާފައި ވަނީ ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ކުޑައިމީސްކޮށް ކާޓޫނެއް ކުރަހާ، ކުލާހުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދެއްކި މައްސަލާގައި ކަމަށް ފަރަންސޭސްވިލާތުގެ ފުލުހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ޝެއިޚް  ވަނީ ފަރަންސޭސްވިލާތުގެ ޑައިވާސިޓީ ދަމަހައްޓައި ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ އެއްބައިވަންތަކަން ވަރުގަދަކޮށް ގުޅުންތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. އަދި އެ ގައުމުގެ ލީޑަރުންގެ އަރިހުން ޓެރަރިޒަމާއި ދެކޮޅަށް އެކުގައި ތެދުވެ ގައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަށް ޝެއިޙް ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ. ޝެއިޙް ވަނީ ހަމަލާގައި މަރުވި ސެމިއުލްގެ އާއިލާއަށް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޝެއިޚް ވިދާޅުވީ އަނިޔާވެރި ކަމަކީ ހުރިހާ ދީނެއްގައި ވެސް މަނާ ކަމެއް ކަމަށާއި ހުރިހާ ދީނެއްގައި ވެސް ޓެރަރިޒަމްގެ މިފަދަ އަމަލުތައް ހިމެނިގެން ވަނީ އެންމެ މަތީ އަދަބުދެވޭ ކުށްތަކުގެ ގޮތުގައި ކަމާއި މިފަދަ އަމަލުތަކުގައި ބައިވެރިވާ މީހުން ހުއްޓުވާ ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ މީހުންގެ ވިސްނުމާ ފިކުރު ފެތުރުން ހުއްޓުވާ ޓެރަރިޒަމަށް ނިމުމެއް ގެނައުމަށް ހުރިހާ އެންމެން ވެސް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

ޢުސޫލު..!

ކަމާއިނުގުޅޭ ކަމެއްނުދަންނަ ބަޔަކު މުޅި ޕެރިސްގެ މުސްލިމް އަހުން ނިކަމެތިކުރީ!! ތިއީ ރަސޫލާ (ސއވ) އަށް ކުރެވުނު އިހްތިރާމެއްނޫން..

3 months ago