އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ޖޯ ބައިޑަން ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ އިން ވާދަކުރެއްވި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ.

4 months ago

ލަންކާގެ ރައީސަށް އިތުރު ބާރުތަކެއް ދީފި

ލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސާއަށް އިތުރު ބާރުތަކެއް ދޭން އެގައުމުގެ ޕާލިމަންޓުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

4 months ago

ފުރާންސްގެ ޓީޗަރެއްގެ ބޯ ބުރިކޮށްލި ހަމަލާ، މުސްލިމް ވޯލްޑް ލީގުން ކުއްވެރިކޮށްފި

ފުރާންސްގެ ޓީޗަރަކަށް ހަމަލާދީ އޭނާގެ ބޯ ބުރިކޮށްލި ހަމަލާ، މުސްލިމް ވޯލްޑް ލީގުގެ ލީޑަރު ޝެއިޙް މުހައްމަދު ބިން އަބްދުލް ކާރިމް އަލް-އިއްސާ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުއްވެރިކުރައްވައިފިއެވެ.

4 months ago

ޓްރަމްޕް ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅު ވެފައިވާކަން ވައިޓް ހައުސް އިން އިއުލާނުކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅު ވެފައިވާކަން ވައިޓް ހައުސް އިން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

4 months ago

ވާހަކަ