އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

ފުރާންސްގެ ޓީޗަރެއްގެ ބޯ ބުރިކޮށްލި ހަމަލާ، މުސްލިމް ވޯލްޑް ލީގުން ކުއްވެރިކޮށްފި

ފުރާންސްގެ ޓީޗަރަކަށް ހަމަލާދީ އޭނާގެ ބޯ ބުރިކޮށްލި ހަމަލާ، މުސްލިމް ވޯލްޑް ލީގުގެ ލީޑަރު ޝެއިޙް މުހައްމަދު ބިން އަބްދުލް ކާރިމް އަލް-އިއްސާ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުއްވެރިކުރައްވައިފިއެވެ.

3 days ago

ޓްރަމްޕް ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅު ވެފައިވާކަން ވައިޓް ހައުސް އިން އިއުލާނުކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅު ވެފައިވާކަން ވައިޓް ހައުސް އިން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

1 week ago

ލަންކާގެ މިސްކިތުގައި އެއްފަހަރާ އެންމެ ގިނަވެގެން ނަމާދުކުރެވޭނީ 50 މީހުންނަށް

ސްރީލަންކާގައި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި، އެ ގައުމުގެ މިސްކިތްތަކުގައި އެއް ވަގުތެއްގައި އެއް ފަހަރާ 50 މީހުންނަށްވުރެ ގިނައިން ނަމާދު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އެ ގައުމުގެ ވަގްފް ބޯޑުން ނިންމާފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

1 week ago

ކުވައިތުގެ ވަލީއަހުދު ޝައިޚް މިޝާލް މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

ޝައިޚް މިޝާލް އަލްއަހްމަދު އަލްޖާބިރު އައްސަބާހް، ކުވައިތުގެ ވަލީއަހުދުގެ މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

1 week ago

ވާހަކަ