އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

މިއަހަރު ރަމަޟާންމަހު ޙަރަމްފުުޅުގައި ތަރާވީޙުގައިކުރާނީ 10 ރަކުއަތް

އާޢްމުކޮށް ރަމަޟާން މަހު ޙަރަމްގައި ކުރާ ތަރާވީޙު ނަމާދުގައި 20 ރަކުއަތްކުރަމުން ދިޔަ މި ފެށޭ ރޯދަމަހު ޙަރަމްފުޅުގައި ތަރާވީޙު ނަމާދުގައި ކުރާނީ 10 ރަކުއަތްކަމަށް ސައޫދީ ސާރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފި ކަމަށް ޢަރަބި ނޫސްތަކުން ބުނެފިއެވެ.

1 month ago

މިސްރުގެ ސުއޭޒް ކެނަލްއަށް ބީހުނު އާގުބޯޓު ފުންކޮށްފި

މިސްރުގެ ސުއޭޒް ކެނަލްއަށް ބީހުނު އާގުބޯޓު ފުންކޮށްފިއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުން މި ބޯޓު ފުންކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖެ ގަޑިން މިއަދު ހެނދުނު 8:30 ހާއިރުއެވެ. އެއީ މިސްރު ގަޑިން ފަތިހު 5:30 ހާއިރުއެވެ. މިބޯޓް އެކެނަލްގައި ބީހިފައިވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

1 month ago

ޓެންޒޭނިއާގެ ރައީސް ކަމަށް އަންހެން ބޭކަނބަލަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި.

ހިތްޕުޅުގެ އާލާށްކަންފުޅަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވުން ގެންދަވަނިކޮށް މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ޓެންޒޭނިއާގެ ރައީސް ޖޯން މަގުފުލީ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އެޤައުމުގެ ރައީސްކަމަށް އަންހެން ބޭކަނބަލަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

1 month ago

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ޖޯ ބައިޑަން ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ އިން ވާދަކުރެއްވި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ.

6 months ago

ވާހަކަ