އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

1 year ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

1 year ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

1 year ago

ވާހަކަ

ވާނެގޮތެއްވާން މިޤައުމު ދޫކޮށްނުލާން ގައްސާން މައުމޫނު ގޮވާލައިފި

1 month ago

އިބްރާހިމް ޢަލީ

ވާނެގޮތެއްވާން މިޤައުމު ދޫކޮށްނުލާން ތ.ގުރައިދާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގައްސާން މައުމޫނު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. ޤައްސާނު މިކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ ކުރެއްވި ޓްވިޓެއްގައެވެ. 

މިހާރަކަށް އައިސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ޖެހޭމީހުންގެ ޢަދަދު ދުވާލަކު އެވްރެޖުކޮށް 100 އަށްވުރެ މަތިވެފައިވާއިރު އަދި ބަލިޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންގެ ޢަދަދު މަތިވެފައިވާ މިދަޑިވަޅުގައި ޤައްސާނު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސިއްހީމާހިރުންގެ ބަސްޤަބޫލުކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެފައިވިއަސް ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާމީހުން ދުވަހެއް ދުވަހަށް އިތުރުވަމުންދާތީ މި ދަނޑިވަޅުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ސިއްހީމާހިރުން ލަފާގެ މަތިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކެއްތޯ ވަނީ ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

ކޮންމެ ރެއަކު ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތައް އަޅާބަލާއިރު ކޮވިޑު ބަލިޖެހޭ މިންވަރު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އަދި އެކަމުގެ ބިރު ބޮޑުކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު