އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

1 year ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

1 year ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

1 year ago

ވާހަކަ

ރާއްޖެއިން މިއަދު އކޯވިޑް-19އަށް 128 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

1 month ago

ހުސައިން ރަޝީދު

ރާއްޖެއިން މިއަދު ކޯވިޑް-19އަށް 128 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މީހުންގެ ތެރެއިން 83 މީހުންނަކީ، ދިވެހިންނެވެ. އަދި ބަނގުލަދޭޝްގެ 35 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވާއިރު، ދެން ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ އިންޑިއާގެ 4 މީހުންނާއި، ނޭޕާލުގެ 2 މީހުންނާއި ސްރީލަންކާގެ 4 މީހުންނެވެ.މިއަދު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން 127 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ ގުރޭޓާ މާލެ އޭރިއާއިންނެވެ. އެކަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ އަތޮޅުތެރެއިންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު