އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

1 year ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

1 year ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

1 year ago

ވާހަކަ

މިއަދުވެސް ހުޅުމާލޭގައި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން މުޒާހަރާކޮށް ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލައިފި

1 month ago

އިބްރާހިމް ޢަލީ

އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބިދޭސީން ހުޅުމާލޭގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް 40 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

ބިދޭސީން މުއައްޒަފުންތަކެއް މުސާރަ ނުލިބޭތީ އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅު ކުރުމަށް ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު މުޒާހަރާއެއްކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެ ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދީ، ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ގެއްލުން ދޭ ވީޑިއޯއެއް ވަނީ އާންމުވެފައެވެ.

ފުލުހުންގެ ވަޓްސްއަޕް ގުރޫޕްގައި ބުނެފައިވަނީ މިހާރު ކޮންޓް ރޯލް ކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 22 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ. 

ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދީގެން ރާއްޖޭގައި މިފަހަކަށް އައިސް އަންނަނީ މިޒާހަރާކުރަމުންނެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު