އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

1 year ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

1 year ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

1 year ago

ވާހަކަ

މިއަހަރުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް އީގަލްސްއިން ހޯދައިފި

1 year ago

އިބްރާހިމް ފައުޒީ


ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން މިއަހަރު ބޭއްވި ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކްލަބު އީގަލްސް ހޯދައިފި އެވެ. އަންގާރަދުވަހުގެ ރޭ ކުޅެވުނު ފައިނަލް މެޗްގާ އީގަލްސާ ބައްދަލުކޮސްފައިވަނީ ޓިސީއެވެ. އީގަލް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސްކުލަބުގެމައްޗަށް 1-0 ގެ ނަތީޖާއެއް ނެރެގެންނެވެ. މިމެޗުގައި އީގަލްސްއިންޖެހި ހަމައެކަނި ގޯލްޖަހާފައިވަނީ އެޓީމުގެ މުހައްމަދު އަޒުމޫނެވެ. އެލަނޑު އޭނާ ކާމިޔާބުކުރީ ފުރަތަމަ ހާފުގައެވެ. މިއީ މިމުބާރާތް ހޯދި 4 ވަނަ ފަހަރެވެ. މިއަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އީގަލްސް ހޯދީ ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެއެވެ. ފައިނަލްމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ އީގަލްސްއަށް ލަނޑުޖަހައިދީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިދިން މުހައްމަދު އަޒުމޫން އެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު