އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

1 year ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

1 year ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

1 year ago

ވާހަކަ

ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރަކަށް ރާޖަޕަކްސަރ

8 months ago

އިބްރާހިމް ފައުޒީ


ސްރީލަންކާގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބު ކާޔާޔާބުކުރައްވާ ވެރިކަމާއި ޙަވާލުވި ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސަރ އެމަނިކުފާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރަކަށް ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ހަމަޖައްސަން ނިންމަވައިފިއެވެ. ރާއްޖަ ޕަކްޝަރ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ހަމަޖައްސަން ނިންމިއިރު ކުރިން ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރެއްވި ރަނިލްވިކުރަމަ ސިންހުވަނީ ބޮޑުވަޒީރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ. މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާއަކީ މިހާރުގެ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސަރގެ ބޭބެއެވެ. އަދި ރާޖަޕަކްސާއަކީ ލަންކާގައި 2 ދައުރު ރައީސްކަންވެސް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ރާޖަޕަކްސާ ބޮޑުވަޒީރުކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާނީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު އެވެ. އަދި އެއާއެކު އާކެބިނެޓް އެކުލަވާލައްވާނެއެވެ. އާކެނބިނެޓް ޕާލަމެންޓް އިންތިޚާބާހަމައަށް ދެމިއޮންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު