އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

11 months ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

10 months ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

10 months ago

ވާހަކަ

ރަން މެޑަލް ހޯލްޑަރު ސާއިދު ފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފި

4 months ago

ހުސެއިން އަރުބާން ފައްވާޒް

ރަން މެޑަލް ހޯލްޑަރު ސާއިދު ފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފިއެވެ.


މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން، ރާއްޖޭގެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު މިއަދު ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.


މޮރިޝަސްގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި މިހާރު އައިއޯއައިޖީގެ ގޭމްސްތައް ފޯރިއާ އެކު ކުރިއަށްދާ އިރު ގިނަ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް މިއަދު ވަނީ ކުރު ރާސްތާ އަދި ދިގު ރާސްތާ ދުވުމުގެ އިވެންޓުތައް ފަށައިފަ އެވެ. 


މިގޮތުން ފައިނަލްގައި ސާއިދު ދުވާނީ ރާއްޖެ ގަޑިން މިއަދު ހަވީރު 4:55 ގައެވެ.


ސާއިދުއަކީ 2015 ވަނަ އަހަރު ރީޔޫނިއަންގައި ބޭއްވި އައިއޯއައިޖީން ރާއްޖެއަށް ހަމައެކަނި ރަން މެޑަލް ގެނެސްދިން ފަހުރުވެރި އެތުލީޓެވެ. އަދި އެއީ މިހާތަނަށް މަލްޓި ސްޕޯޓްސް އިވެންޓަކުން ރާއްޖެއަށް ގެނެސްދިން ފުރަތަމަ ރަން މެޑަލްވެސް މެއެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު