އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

11 months ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

10 months ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

10 months ago

ވާހަކަ

ބ. ފުޓްބޯޅަ ޗެލެންޖްގެ ފައިނަލް

4 months ago

ހުސެއިން އަރުބާން ފައްވާޒް

ބ. ފުޓްބޯޅަ ޗެލެންޖްގެ ފައިނަލް މެޗް މިއަދު ކުޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައި ވަނީ އޭދަފުށްޓާއި ގޮއިދޫއެވެ.

މެޗް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 3:45 ގައި އޭދަފުށީ ޓާފް ދަނޑުގައެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލްއަށް ދަތުރުކޮށްފައި މިވާ ދެޓީމަކީ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައިވެސް ބައްދަލު ކުރި 2 ޓީމެވެ.

ފޯރިގަދަ، ތަފާތު ކުޅުމެއް ދައްކާއިފައި މިވާ ދެ ޓީމް ފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފައި ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ. 

މި މެޗް ޕީއެސްއެމްގެ އައިސްޓީވީ އިން ލައިވް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.


 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

އަތޮޅޭ

އައިސް ޓީވީ އަކީ ޕީއެސްއެމްގެ ތަނެއްތޯ. (މި މެޗް ޕީއެސްއެމްގެ އައިސްޓީވީ އިން ލައިވް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.) ފުކެއް ބޮޑުވަރުދޯ. އަދިވެސް ނޫސްވެރިކަން ކުރާނި ތަނެއް ދޮރާއްޓެއް ނޭގުނަސް

4 months ago