އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

1 year ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

1 year ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

1 year ago

ވާހަކަ

ބ. ފުޓްބޯޅަ ޗެލެންޖް އޭދަފުށީގައި މިއަދު ފަށަނީ

10 months ago

ހައްވާ އާޒިމާ

ބ. އަތޮޅަށް އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ބ. ފުޓްބޯޅަ ޗެލެންޖް މިއަދު ހަވީރު އޭދަފުށީގައި ފެށުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.


ބ. ފޮޓްބޯޅަ ޗެލެންޖްގެ ނަމުގައި ބާއްވާ މި މުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު 4:00 ގައި ފެށާނީ އޭދަފުށީ ޓާރފް ދަނޑުގައެވެ.


ލަނޑާގިރާވަރުގައި ހިންގާ ފޯސީސަން ރިސޯޓާއި، އޭދަފުށީ ވެސްޓްވިންގްސްއާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ މި މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދިނުމަށްތަކައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.


އެގޮތުން މިއަދު މުބާރާތް ފެށިގެންދާނީ އޭދަފުށްޓާ ގޮއިދޫ ބައްދަލު ކުރާ މެޗުންނެވެ. މި މެޗަކީ ވަރަށް ފޯރިވެސް ގަދަވެގެންދާނޭ މެޗެއް ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަކުރެއެވެ.


މި މުބާރާތުގައި މި އަތޮޅުގެ 11 ޓީމަކުން ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ. އެގޮތުން މިމުބާރާތަކީ ބ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ފުރަތަމަ މުބާރާތެވެ.  

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު