އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އިރާޤާއި ސީރިޔާގައި 1100 އާންމުން މެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

2014ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސިފައިން ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިފަހުން އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ދެ ޤައުމުން 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

6 months ago

ސީރިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން އިސްރާޢީލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައިފި

އިސްރާޢީލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިމިޝްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތައް ސީރިޔާގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ފަހަތަށްޖައްސައި އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

6 months ago

ރަޝިޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރު ދީފި

ސީރިޔާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ރަޝީޔާއިން އިސްރާޢީލަށް އިންޒާރުދީފި.

5 months ago

ވާހަކަ

ފުލުހުންގެ އިސްވެރިންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

4 months ago

އިބްރާހިމް އުމަރު

ފުލުހުންގެ އިސްވެރިންނާ، ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.


ޝަހީދު ހުސެއިން އާދަމް ބިލްޑިންގްގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި އެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ސޯލިހުގެ އިތުރުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި އެކްޓިން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު (އެމްސީ) ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.


ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ބައްދަލު ކޮށްފައި ވަނީ ފުލުހުންގެ އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުންނާ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ އެކި ޑިޕާޓްމެންޓްތަކުގެ އިސްވެރިން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.


ރައީސް ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް ފުލުހުންގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ގެންނަން ޖަހޭ އިސްލާހީ ބަދަލުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު