އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

އީރާން އޮތީ ކޮންމެފަދަ ނުރައްކަލަކާ ވެސް ކުރިމަތިލެވޭނެ ހާލަތެއްގައި: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

ދުޝްމަނުން އީރާނަށް ދީފާނެ ކޮންމެ ހަމަލާއަކުން ނުވަތަ ކުރިމަތިކޮށްފާނެ ކޮންމެ ނުރައްކަލަކުން އެ ޤައުމު ދިފާއުކުރެވޭނެ ފަދަ ބާރުވެރިކަން އީރާނުގައި އެބަހުރިކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ބްރިގޭޑިޔާ ޖެނެރަލް އާމިރު ހާތަމީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

3 months ago

ހޫތީންގެ ދެ ޑްރޯން ސައުދީއިން ވައްޓާލައިފި

ހޫތީ ހަނގުރާމަ ވެރިންގެ ބޮންއަޅާ ދެ ޑްރޯން ސައުދިއަރަބިއްޔާގެ ދިފާއީ ނިޒާމުން ގޮއްވާލައި ބިމަށް ވައްޓާލައިފި ކަމަށް ސައުދީ މީޑިޔާއިން މިއަދު ރިޕޯޓް ކޮށްފިއެވެ.

4 months ago

މިސްރަށް އެރި ރަބީޢުގެ ހަނދު އޮއްސުން

މިސްރުގެ އިންތިހާބީ ރައީސް މުހައްމަދު މުރުސީ އަވަހާރަވުން

4 months ago

މަސްރަޙު ހޫނު ނަމަވެސް އެމެރިކާއާއެކު ކުރިމަތިލުމަކަށް ނުދާނެ: ޚާމަނާއީ

އެމެރިކާއާއި އީރާނާ ދެމެދު ބަހުގެ ހަމަލާތައް ބަދަލުކުރެވި މަސްރަޙު ހޫނުވެފައި ވީނަމަވެސް ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ހަނގުރާމައިގެ ކުރިމަތިލުމެއް ނުހިނގާނެކަމަށް އީރާނުގެ އިންޤްލާބީ ޒަޢީމް އާޔަތުﷲ ސައްޔިދު ޢަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

5 months ago

ވާހަކަ