އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރަކަށް ރާޖަޕަކްސަރ

ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރަކަށް ރާޖަޕަކްސަރ ހަމަޖައްސަން ނިންމަވައިފިއެވެ

2 weeks ago

ސްރީލަމްކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ސްރީލަމްކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

2 weeks ago

ސްރީލަންކާގެ އާރައީސް ހުވާކުރުން މިއަދު ބާއްވަނީ

ސްރީލަންކާގެ އާރައީސް ހުވާކުރުން މިއަދު ބާއްވަނީ

2 weeks ago

އަވަށްޓެރި ލަންކާގެ އާރައީސަކަށް ގޮޓަބާޔަ ރާޖަޕަކްސަ

އަވަށްޓެރި ލަންކާގެ އާރައީސަކަށް ގޮޓަބާޔަ ރާޖަޕަކްސަ ހޮވިވަޑައިގެންފި

2 weeks ago

ވާހަކަ