އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

ސްރީލަންކާގެ އައު ކެނބިނެޓް ހުވައިކުރައްވައިފިއެވެ.

ސްރީލަންކާގެ އައު ކެނބިނެޓް ހުވައިކުރައްވައިފިއެވެ.

1 day ago

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ރޭހުގާ ވާދަކުރައްވާ ބައިޑަންގެ ރަނިންމޭޓާކަށް ކަމާލާ ހެރިސް

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ރޭހުގާ ވާދަކުރައްވާ ބައިޑަންގެ ރަނިންމޭޓާކަށް ކަމާލާ ހެރިސް އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

1 day ago

ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ހުވާ ރާޖަޕަކްސަ ކުރައްވައިފި

ލަންކާގެ އިންތިޚާބު ކާޟިޔާބުކުރައްވާ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ހުވާ ރާޖަޕަކްސަ ކުރައްވައިފިއެވެ.

4 days ago

ކޮވިޑް-19 އެމެރިކާގައި މަރުވިމީހުންގެ އަދަދު ލައްކައަށް އަރައިފި

ދުނިޔޭގެ ސުޕަރޕަވަރުކަމަށް ދަޢުވާކުރާ އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވިމީހުންގެ އަދަދު ލައްކައަށް އަރައިފިއެވެ. އަދި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ގައުމަކީވެސް އެމެރިކާއެވެ. އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަންޕް ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި އެގައުމުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވަނީ އެންމެގިނައިން އެބައްޔަށް ޓެސްޓްހަދާތީ ކަމަށެވެ. އަދި އެހެން ގައުމުތަކުން ރެކޯޑުތައް އޮޅުވާލާކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަންޕް ތުހުމަތު ކުރައްވައެވެ.

2 months ago

ވާހަކަ