އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރަކަށް ރާޖަޕަކްސަރ

ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރަކަށް ރާޖަޕަކްސަރ ހަމަޖައްސަން ނިންމަވައިފިއެވެ

4 months ago

ސްރީލަމްކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ސްރީލަމްކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

4 months ago

ސްރީލަންކާގެ އާރައީސް ހުވާކުރުން މިއަދު ބާއްވަނީ

ސްރީލަންކާގެ އާރައީސް ހުވާކުރުން މިއަދު ބާއްވަނީ

4 months ago

އަވަށްޓެރި ލަންކާގެ އާރައީސަކަށް ގޮޓަބާޔަ ރާޖަޕަކްސަ

އަވަށްޓެރި ލަންކާގެ އާރައީސަކަށް ގޮޓަބާޔަ ރާޖަޕަކްސަ ހޮވިވަޑައިގެންފި

4 months ago

ވާހަކަ