އެންމެ ފަހުގެ

ބޭރު ދުނިޔެ

ކޮވިޑް-19 އެމެރިކާގައި މަރުވިމީހުންގެ އަދަދު ލައްކައަށް އަރައިފި

ދުނިޔޭގެ ސުޕަރޕަވަރުކަމަށް ދަޢުވާކުރާ އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވިމީހުންގެ އަދަދު ލައްކައަށް އަރައިފިއެވެ. އަދި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ގައުމަކީވެސް އެމެރިކާއެވެ. އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަންޕް ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި އެގައުމުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވަނީ އެންމެގިނައިން އެބައްޔަށް ޓެސްޓްހަދާތީ ކަމަށެވެ. އަދި އެހެން ގައުމުތަކުން ރެކޯޑުތައް އޮޅުވާލާކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަންޕް ތުހުމަތު ކުރައްވައެވެ.

1 month ago

ކޮވިޑް-19 އެމެރިކާގައި މަރުވިމީހުންގެ އަދަދު ލައްކައަކާ ގާތަށް

ދުނިޔޭގައި އެންމެފުރަތަމަ ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޕޮޓިވްވެފައިވަނީ ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީގައެވެ. ޗައިނާއިން މިބަލީގެ މައްޗަށް ކާމިޔާބުހޯދައި މުޅިގައުމުން ކޮވިޑް-19 ފޮހެލިއިރު އެކަމަށް ޖޯކުޖައި މަލާމާތްކޮށް ހަދަމުންދިޔަ އެމެރިކާގައި ކޮވިޑަށް ޕޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 1,537,830 (އެއްމިލިޔަން ފަސްލައްކަ ތިރީސް ހަތްހާސް ތިރީސް) އެރިއިރު އެބަލީގައި މިހާތަނަށް 90,694 (ނުވަދިހަ ހާސް ހަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރެއް) މީހުންނަނީ މަރުވެފައެވެ.

1 month ago

ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރަކަށް ރާޖަޕަކްސަރ

ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރަކަށް ރާޖަޕަކްސަރ ހަމަޖައްސަން ނިންމަވައިފިއެވެ

7 months ago

ސްރީލަމްކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ސްރީލަމްކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

7 months ago

ވާހަކަ